Singular and plural – Birlik va ko’plik – Ingliz-Tili.uz
Grammar

Singular and plural – Birlik va ko’plik

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

O’zbek tilida “lar” qo’shimchasi ko’plikni anglatganidek ingliz tilida ham so’zning oxiriga s, es, ies va ves qo’shimchalaridan biri qo’shilishi yoki so’zning o’zgarishi bilan bo’ladi.

So’zning oxiri s, sh, ch, x harflaridan biri bilan tugagan bo’lsa, ko’plikni bildirish uchun “es” qo’shamiz:
bus – buses, dish – dishes, church – churches, box – boxes.

Bundan tashqari quyidagi so’zlarda ham shunday: potato – potatoes, tomato – tomatoes.

So’zning oxiri “y” harfi bilan tugab, undan oldingi harf unli bo’lmasa “y”ni o’rniga “ies” qo’yamiz:
baby – babies, party – parties.

Agar “y” harfidan oldin unli harflar kelsa, “s” qo’shiladi:
day -days, boy – boys, guy – guys, key – keys.

So’zning oxiri f va fe bilan tugagan so’zlarda f va fe o’rniga “ves” qo’shamiz:
shelf – shelves, wife – wives.

Bulardan boshqa so’zlarga faqat “s” qo’shiladi:
Masalan: birlikda book bo’lsa undan ko’plik yasash uchun -s qo’shimchasini qo’shsak kifoya:
week – weeks,
flower – flowers,
brother – brothers,
book – books,
one flower – two flowers
one zebra – four zebras
one lion – three lions

Quyidagi so’zlarga o’xshash ikki bo’lakli narsalar ham asli bitta bo’lsada ko’plik deb e’tiborga olinadi:
scissors – qaychi, glasses – ko’zoynak, shoes – poyafzal, jeans – shim va hokazo.

Ba’zi so’zlarni ko’plikda ishlatish uchun hech qanday qo’shimcha qo’shilmaydi, so’zning o’zi o’zgaradi, bunday so’zlar ko’p emas, ularni yod oling va esda saqlang:
man – men,
child – children,
foot – feet,
mause – mice,
woman – women,
tooth – teeth.

Sheep va fish so’zlari umuman o’zgarmaydi. Ya’ni birlikda ham ko’plikda ham bir xil bo’ladi.

Quyidagi so’zlarni ko’plik shaklini yozing (agar bo’lsa) va o’tgan darsni qanday o’zlashtirganingizni tekshiring.

1. leaf >
2. bottle >
3. mud >
4. ice >
5. stove >
6. duck >
7. soap >
8. city >
9. beach >
10. hair >
11. salt >
12. ship >
13. rice >
14. deer >
15. blouse >
16. work >
17. snow >
18. address >
19. animal >
20. air >

 

1. leaf > Leaves
2. bottle > Bottles
3. mud > Mud
4. ice > Ice
5. stove > Stoves
6. duck > Ducks
7. soap > Soaps
8. city > Cities
9. beach > Beaches
10. hair > Hair
11. salt > Salt
12. ship > Ships
13. rice > Rice
14. deer > Deer
15. blouse > Blouses
16. work > Works
17. snow > Snow
18. address > Addresses
19. animal > Animals
20. air > Air

 

Write A Comment