Category

Grammar

Category
Grammar

Ingliz tilida There is va There are There is /There are bor, turibdi ma’nosida ishlatiladi, There is birlikdagi otlarni ifodalaydi,…

Beginner

WANT – hohlamoq fe’li eng ko’p uchrashi mumkin bo’lgan fe’llardan biri, “want” to’g’ri fe’l bo’lib o’tgan zamon shakli “wanted”  Want…