Category

Grammar

Category
Grammar

To be asosiy fe’lining kelasi zamonda ifodalash uchun will  modal fe’lidan keyin uni ishlatamiz. Egadan va  will be dan keyin Ot, Olmosh, Predlog…

Grammar

Modal verbs(modal fe’llar) haqida to’liqroq ma’lumot olish uchun bu sahifaga kiring Part A. Complete each question or sentence with a…

Grammar

Reflexive Pronoun haqida to’liq ma’lumot olish uchun bu sahifaga kiring Olmoshlar haqida to’liq ma’lumot olish uchun bu sahifaga kiring Mashqlar -…

Grammar

Used to o’tgan zamonda tez-tez bajarilgan yoki odat bo’lib qolgan ish harakatni ifodalaydi(o’sha ish harakat hozirga kelib tugatilgan, yoki davom…

Grammar

Used to haqida bu sahifada. Used to Mashqlar Part A. Directions: Change the past tense verb to “used to” +…