DTM Ingliz tili test tahlili

Davlat test markazi tamonidan berilayotgan Universitetlarga kirish ingliz tili testlarini tahlil qilamiz Bizning Youtube sahifamizda quyidagi matn tahlili mavjud Read the text below and answer questions 19-22 It was previously believed that dinosaurs were cold-blooded creatures, like reptiles. However, a...